TIN NỔI BẬT
  Thứ bảy, ngày 13 tháng 8 vừa qua, tại Khách sạn Majestic - TP Hồ Chí M...
Cùng với hơn 100 doanh nghiệp Việt Nam khác, Công ty cổ phần Vinacafé B...
Góc báo chí | Bản tin Công ty | Cà phê 360 độ
Thông báo thay đổi con đấu

 

 

THÔNG BÁO

V/v Thay đổi con dấu của Công ty

 

 

- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh với mã số doanh nghiệp là 3600261626 (đăng ký thay đổi lần 3, ngày 06/8/2010) do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sởi Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp;

 

- Căn cứ Giấy chứng nhận mẫu dấu số 5206/ĐKMD ngày 27/12/2012 của Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Đồng Nai cấp cho Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa.

 

Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa xin trân trọng thông báo mẫu dấu mới được áp dụng từ ngày 03 tháng 01 năm 2013 đến các cơ quan, đơn vị biết để thuận tiện trong quan hệ công tác.

 

Mẫu dấu mới:

 

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

 

Tổng Giám đốc

 
(đã ký/đóng dấu)


Phạm Quang Vũ

 

 

 

 

 

 

 

Tải bản THÔNG BÁO dạng PDF tại đây

 

 

 

Tin khác