CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA.

Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
Tel: (0251) 3836554
Fax: (0251) 3834967
Capture1.PNG
Bộ phận Kinh doanh thị trường quốc tế
export_email.png

Liên hệ với chúng tôi

  • Họ Tên *:
  • Email *:
  • Tiêu đề *:
  • Điện thoại *:
  • Địa chỉ *:
  • Quốc gia:
Nội dung *:
Captcha *: