Các ứng viên quan tâm, vui lòng gửi hồ sơ qua đường bưu điện về địa chỉ
Phòng Nhân sự

Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa

KCN Biên Hòa I, Đồng Nai
Tel: (061) 3836554, 3834740
Fax: (061) 3836108

Chính sách | Thông tin tuyển dụng | Hoạt động nội bộ
Chính sách về phúc lợi
  • Lương và thưởng sẽ được căn cứ vào kỹ năng và năng lực của bạn.
  • Thưởng vào các ngày lễ trong năm.
  • Công nhân viên làm việc tại nhà máy được bố trí một bữa ăn chính tại căn tin công ty cho mỗi ngày làm việc.
  • Nghỉ mát thường niên.
  • Các chuyến du lịch ở nước ngoài dành cho những công nhân viên có thành tích xuất sắc.
Tin khác