TIN NỔI BẬT
  Thứ bảy, ngày 13 tháng 8 vừa qua, tại Khách sạn Majestic - TP Hồ Chí M...
Cùng với hơn 100 doanh nghiệp Việt Nam khác, Công ty cổ phần Vinacafé B...
Góc báo chí | Bản tin Công ty | Cà phê 360 độ
Thông báo đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu trên SGDCK TP.HCM

 

 

THÔNG BÁO
V/v: Đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu trên SGDCK TP.HCM

 

 

 

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký lưu ký chứng khoán số 07/2011/GCNCP-VSD ngày 21 /01 /2011 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

 

- Căn cứ Quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu số 11/2011/QĐ-SGDHCM ngày 21 / 01 /2011 của Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM.

 

 

Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa trân trọng thông báo đến Quý cổ đông việc đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM như sau:

 

1.    Tên tổ chức niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA

 

- Tên tiếng Anh: Vinacaf é Bien Hoa Joint-Stock Company      

 

- Tên viết tắt: VINACAFÉ B.H

 

- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Đồng Nai, Việt Nam


- Điện thoại: (84-61) 3836 554                    Fax: (84-61) 3836 108

 

- Website: www.vinacafebienhoa.com    

 

- Email: [email protected]  

 

- Giấy CNĐKKD: 3600261626 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp, đăng ký lần đầu ngày 29/12/2004 số 4703000186, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 10/11/2010.

 

2.    Vốn Điều lệ, ngành nghề kinh doanh:

 

- Vốn Điều lệ: 265.791.350.000 đồng (Hai trăm sáu mươi lăm tỷ bảy trăm chín mươi mốt triệu ba trăm năm chục ngàn đồng).

 

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm khác.

 

3.    Cổ phiếu niêm yết:

 

- Tên cổ phiếu: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA

 

- Mã cổ phiếu: VCF

 

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

 

- Hình thức đăng ký lưu ký: Ghi sổ

 

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

 

- Số lượng cổ phiếu đăng ký lưu ký, niêm yết: 26.579.135 cổ phiếu.

 

- Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký lưu ký, niêm yết: 265.791.350.000 đồng.

 

- Ngày giao dịch đầu tiên tại SGDCK TP. Hồ Chí Minh ngày 28/01/2011

 

- Giá tham chiếu giao dịch đầu tiên (dự kiến): 50.000 đồng/cổ phiếu

 

4.    Thông báo về việc lưu ký:

 

- Cổ đông đã nhận Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần xin vui lòng đến làm thủ tục đăng ký lưu ký tại Công ty chứng khoán nơi mình mở tài khoản bắt đầu

từ ngày 24/01/2011.

 

- Cổ đông chưa nhận Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần hoặc thay đổi thông tin xin vui lòng liên hệ với Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa.

 

5.    Bản cáo bạch sẽ được cung cấp từ ngày 24/01/2011 tại:

 

- Đơn vị thông báo: Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa

 

Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Đồng Nai, Việt Nam

 

Điện thoại: (84-61) 3836 554                    Fax: (84-61) 3836 108

 

Website: www.vinacafebienhoa.com    - Email: [email protected]

 

- Đơn vị tư vấn niêm yết: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

 

Số 67 Hàm Nghi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

 

Điện thoại: (84-8) 3914 3588    Fax: (84-8) 3914 3209   

 

Website: www.vcsc.com.vn

 

 

Trân trọng thông báo.

 

 

Biên Hòa, ngày 21 tháng 01 năm 2011

 

CHỦ TỊCH HĐQT

 

 

(Đã ký)

 

 

Đỗ Văn Nam

 

 

 

 

Tin khác