TIN NỔI BẬT
  Thứ bảy, ngày 13 tháng 8 vừa qua, tại Khách sạn Majestic - TP Hồ Chí M...
Cùng với hơn 100 doanh nghiệp Việt Nam khác, Công ty cổ phần Vinacafé B...
Góc báo chí | Bản tin Công ty | Cà phê 360 độ
Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán

 

 

THÔNG BÁO

 V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán

  

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA

 

Để hoàn tất thủ tục đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký cổ phiếu như sau:

 

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA

 

Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Đồng Nai, Việt Nam.

 

Điện thoại: (84-61) 3836 554               Fax: (84-61) 3836 108

 

Website: www.vinacafebienhoa.com

 

Email: [email protected]

 

Vốn điều lệ: 265.791.350.000 đồng (Hai trăm sáu mươi lăm tỷ bảy trăm chín mươi mốt triệu ba trăm năm mươi ngàn đồng)

 

GCNĐKKD: Giấy CNĐKKD & và đăng ký thuế Công ty Cổ phần số 3600261626 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp, đăng ký lần đầu ngày 29/12/2004 số 4703000186, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 10/11/2010.

 

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

 

Mệnh giá: 10.000 đồng


1.    Ngày chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký : 16 giờ 00 phút ngày 10/01/2011

 

2.    Thời gian tạm ngừng chuyển nhượng: từ sau 16 giờ 00 phút ngày 10/01/2011 đến ngày cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa được giao dịch chính thức niêm yết trên sàn HOSE.

 

3.    Đối với những cổ đông đã được cấp Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (SCNSHCP) đề nghị kiểm tra lại các thông tin ghi trên SCNSHCP, trong trường hợp có sai sót, đổi SCNSHCP mới hoặc thực hiện việc cập nhật thông tin mới, đề nghị liên hệ với Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa trước 16 giờ 00 phút ngày 10/01/2011 để làm thủ tục chỉnh sửa.

 

4.    Trước 16 giờ 00 phút ngày 10/01/2011, Quý cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng cổ phiếu đề nghị đến làm thủ tục chuyển nhượng tại Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa theo địa chỉ:

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA

 

Trụ sở chính: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Đồng Nai, Việt Nam.

 

Điện thoại: (84-61) 3836 554              Fax: (84-61) 3836 108

 

Website: www.vinacafebienhoa.com

 

Mọi giao dịch chuyển nhượng cổ phần phát sinh sau 16 giờ 00 phút ngày 10/01/2011 đều không có giá trị pháp lý. Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa sẽ không giải quyết cũng như không chịu trách nhiệm về việc chuyển nhượng diễn ra sau thời điểm nói trên.

 

Trân trọng thông báo.

 

Tp. Biên Hòa, ngày 05 tháng 01 năm 2011

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

Phó Chủ tịch

 

(Đã ký)

 

 

Phạm Quang Vũ

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin khác