TIN NỔI BẬT
  Thứ bảy, ngày 13 tháng 8 vừa qua, tại Khách sạn Majestic - TP Hồ Chí M...
Cùng với hơn 100 doanh nghiệp Việt Nam khác, Công ty cổ phần Vinacafé B...
Góc báo chí | Bản tin Công ty | Cà phê 360 độ
Thật hơn cuộc sống

Cỏ cây hoa lá luôn luôn vận động theo những quy luật tự nhiên. Và chúng ta, sinh vật bé nhỏ trong vũ trụ bao la cũng không nằm ngoài dòng chảy vô tận, vô biên đó. Con người là sản phẩm của tự nhiên, mọi sinh tồn và hoạt động của con người được tiến hành trong những điều kiện thời gian và không gian nhất định. Tất cả mọi nhu cầu sinh tồn cũng chỉ có thể hấp thụ trong tự nhiên.

 

Hãy hưởng thụ những gì là tự nhiên đích thực - điều sẽ quyết định sự sinh tồn và phát triển con người.

 
 

 

 

 

Tin khác