Thông báo về việc đính chính số liệu thuyết minh Báo cáo tài chính

 

Hội đồng Quản trị Vinacafé BH trân trọng thông báo về việc đính chính số liệu thuyết minh Báo cáo tài chính VCF của KPMG.

 

Vui lòng ấn vào download file góc phải phía dưới trang này để tải toàn bộ nội dung.

 

 

 

 

 

 

Tin khác