Quyết định số 397/HĐQT/QĐ của HĐQT Vinacafé Biên Hòa

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông Quyết định số 397/HĐQT/QĐ ngày 17/09/2010 v/v Ban hành Quy trình công bố thông tin nội bộ.

 

Vui lòng nhấn nút Download dưới đây để tải file .pdf

Tin khác