Quyết định số 398/HĐQT/QĐ của HĐQT Vinacafé Biên Hòa

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông Quyết định số 398/HĐQT/QĐ ngày 17/09/2010 kèm theo Quy chế quản trị Công ty áp dụng cho Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa.

 

Vui lòng nhấn nút Download dưới đây để tải file .pdf

Tin khác