Các ứng viên quan tâm, vui lòng gửi hồ sơ qua đường bưu điện về địa chỉ
Phòng Nhân sự

Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa

KCN Biên Hòa I, Đồng Nai
Tel: (061) 3836554, 3834740
Fax: (061) 3836108


Chính sách | Thông tin tuyển dụng | Hoạt động nội bộ
Trao quà khuyến học "Cùng Dế Mèn đến trường"

Một số hình ảnh Chi đoàn Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa trao quà khuyến học chương trình "Cùng Dế Mèn đến trường" cho các em học sinh Trường tiểu học Tam Hiệp B vào ngày 02 tháng 12 năm 2010:

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin khác