Các ứng viên quan tâm, vui lòng gửi hồ sơ qua đường bưu điện về địa chỉ
Phòng Nhân sự

Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa

KCN Biên Hòa I, Đồng Nai
Tel: (061) 3836554, 3834740
Fax: (061) 3836108


Chính sách | Thông tin tuyển dụng | Hoạt động nội bộ
Hình ảnh Lễ Trưởng thành Đoàn & Kết nạp đoàn viên và Hội trại Về nguồn

 

Một số hình ảnh tại Lễ Trưởng thành Đoàn & Kết nạp đoàn viên và Hội trại Về nguồn do Chi đoàn Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa tổ chức từ ngày 7 - 8 tháng 5 năm 2011 tại chiến khu Rừng Sác, Cần Giờ, Tp. Hồ Chí Minh:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Tin khác