Các ứng viên quan tâm, vui lòng gửi hồ sơ qua đường bưu điện về địa chỉ
Phòng Nhân sự

Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa

KCN Biên Hòa I, Đồng Nai
Tel: (061) 3836554, 3834740
Fax: (061) 3836108


Chính sách | Thông tin tuyển dụng | Hoạt động nội bộ
Lễ Trưởng thành và Kết nạp đoàn viên 2011

Ngày 07 tháng 5 năm 2011, Ban chấp hành Chi đoàn Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa đã tiến hành tổ chức Lễ Trưởng thành và Kết nạp đoàn viên tại chiến khu Rừng Sác, Cần Giờ, Tp. Hồ Chí Minh.

 

 

 

 


Theo đó, 15 đồng chí nhận Giấy chứng nhận đoàn viên trưởng thành và 19 đoàn viên mới vinh dự và tự hào được đứng trong hàng ngũ của Đoàn.

 

 

 

 

Đồng chí Phạm Quang Vũ Đại diện cấp ủy - Tổng giám đốc C.ty, trao Giấy chứng nhận đoàn viên trưởng thành

 

 

 

 

Đồng chí Phạm Thị Bích Hà Bí thư Chi đoàn, đọc quyết định và cài Huy hiệu cho đoàn viên mới

 

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Kim Ngân thay mặt các đoàn viên mới đọc lời hứa

 

Cùng thời gian này, trong 2 ngày 7 và 8/5, BCH đã tổ chức hội trại truyền thống nhằm tạo không khí giao lưu, sân chơi lành mạnh bổ ích cho đoàn viên thanh niên.

 

 

 

Xem thêm Hình ảnh Lễ Trưởng thành Đoàn & Kết nạp đoàn viên và Hội trại Về nguồn

Tin khác