Các ứng viên quan tâm, vui lòng gửi hồ sơ qua đường bưu điện về địa chỉ
Phòng Nhân sự

Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa

KCN Biên Hòa I, Đồng Nai
Tel: (061) 3836554, 3834740
Fax: (061) 3836108


Chính sách | Thông tin tuyển dụng | Hoạt động nội bộ
Khóa tập huấn cho CBCNV Vinacafé BH

Khóa tập huấn về An toàn lao động - An toàn vệ sinh thực phẩm và Phòng chống bệnh nghề nghiệp & Sơ cấp cứu do Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa tổ chức đã diễn ra từ ngày 25 đến 27/8/2010. Hơn 300 CBCNV công ty tham gia khóa học và thu lượm được từ các giảng viên nhiều thông tin, kiến thức hữu ích.

Dưới đây là một vài số hình ảnh trong khóa học:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin khác