Hình ảnh
  • Hội thảo Chung tay xây dựng Thương hiệu Quốc gia
  • Toàn cảnh buổi Hội thảo
  • Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Thành Biên phát biểu
  • Hội nghị khách hàng 2009