Thông tin tài chính


Báo cáo tài chính riêng Quý III/2017

30/10/2017

Báo cáo tài chính riêng Quý III/2017

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2017

30/10/2017

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2017

Báo cáo tài chính riêng 6 tháng/2017 (đã soát xét)

18/08/2017


Báo cáo tài chính riêng 6 tháng/2017 (đã soát xét)

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế BCTC riêng 6 tháng 2017

18/08/2017

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế BCTC riêng 6 tháng 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng/2017 (đã soát xét)

18/08/2017

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng/2017 (đã soát xét)