Báo cáo quyết toán tài chính 2008

 

Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa trân trọng thông báo bản Báo cáo quyết toán tài chính 2008.

 

Vui lòng  tải toàn bộ nội dung tại link dưới đây:

 

 http://www.mediafire.com/file/38cgk6yfbi29y5l/Bao%20cao%20tai%20chinh%202008%20_%20VinacafeBH.PDF

 

 

Tin khác