Information Statement


Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

02/08/2019

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng 2019

30/07/2019

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng 2019

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

22/04/2019

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Change in personel

16/04/2019

Change in personel

Resolutions and Meeting Minutes of 2019 Annual General Meeting of Shareholders

10/04/2019

Resolutions and Meeting Minutes of 2019 Annual General Meeting of Shareholders