Financial Statement


3Q2019 consolidated financial statement

30/10/2019

3Q2019 consolidated financial statement

1H2019 Seperate Financial Statement

16/08/2019

1H2019 Seperate Financial Statement

1H2019 Consolidated Financial Statement

16/08/2019

1H2019 Consolidated Financial Statement

Giải trình biến động lợi nhuận hợp nhất 6 tháng 2019

16/08/2019

Giải trình biến động lợi nhuận hợp nhất 6 tháng 2019

Giải trình biến động lợi nhuận riêng lẻ 6 tháng 2019

16/08/2019

Giải trình biến động lợi nhuận riêng lẻ 6 tháng 2019