Các ứng viên quan tâm, vui lòng gửi hồ sơ qua đường bưu điện về địa chỉ
Phòng Nhân sự

Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa

KCN Biên Hòa I, Đồng Nai
Tel: (061) 3836554, 3834740
Fax: (061) 3836108


Chính sách | Thông tin tuyển dụng | Hoạt động nội bộ


Vinacafé Biên Hòa đạt Giải Nhất toàn đoàn

01/06/2010

Tham gia 7 tiết mục, giật được 6 giải (4 nhất; 2 nhì), Đoàn Nghệ thuật quần chúng - Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa vinh dự giành giải Nhất toàn đoàn tại Hội diễn nghệ thuật quần chúng Tổng Công ty Cà phê Việt Nam KV1 (Việt Đức) 2009.