Thông tin cổ đông


Vinacafé Biên Hòa tiến hành Đại hội Cổ đông thường niên lần thứ 3

01/06/2010

Sáng 18.4.2008, Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Vinacafé Biên Hòa đã thành công tốt đẹp.

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2010

11/05/2010

Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa trân trọng thông báo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2010.

 

Thông báo địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2010

05/04/2010

Công ty CP Vinacafé Biên Hòa trân trọng thông báo về địa điểm chính thức tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2010.